/

  IELTS

  Lisani IELTS Ayrıcalıkları:
   
    Kapsamlı bir şekilde birkaç aşamalı uygulanan seviye belirleme sınavı vasıtasıyla detaylı seviye analizi yapılarak hedefe yönelik eğitim uygulanır.
   
    Alanında uzman Yerli ve Yabancı eğitmenler tarafından IELTS eğitimi verilir. Kapsamlı deneme sınavları uygulanır.
   
  IELTS Nedir?
   
   IELTS Sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Dil becerilerini adil, doğru ve amaca uygun bir şekilde, dünya çapında kabul edilmiş standartlar çerçevesinde değerlendirir ve başlangıç seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm seviyelerini kapsar. 
   
  İki Sınav Seçeneği
   
   IELTS Sınavı, Akademik ve Genel Eğitim şeklinde iki çeşittir. Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler. Her iki sınav da konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini değerlendiren dört bölümden oluşur.
   
  Sınav İçeriği
   
   IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) kapsayan görev tabanlı bir sınavdır. IELTS adayları, sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur.
   
  1-Listening (Dinleme)
   
   Listening testi IELTS sınavının ilk bölümünü oluşturur. Her biri on sorudan oluşan ve farklı bir dil ve içeriği kapsayan dört bölümden meydana gelmektedir. Her sorunun değerinin bir puan olduğu bu test yaklaşık 30 dakika sürer. Bu süre içinde verdiğiniz bütün cevapları soru kağıdı üzerine yazmalı ve sonra size verilecek 10 dakikalık sürede de cevaplarınızı cevap kağıdına aktarmalısınız.
   
  1. Bölüm: İki konuşmacı arasındaki sosyal veya yarı resmi içerikli bir konuşma
  2. Bölüm: Sadece bir konuşmacı ile yapılan ve akademik olmayan bir konuşma
  3. Bölüm: Sayıları dörde kadar olabilen konuşmacılarla ile yapılan ve akademik durumlarla ilgili     konuşma     
  4. Bölüm: Üniversitede geçen bir konferans veya konuşma
   
  2-Speaking (Konuşma)
   
   IELTS Speaking testinde dil seviyeniz akıcılık, kelime, gramer, doğruluk ve telaffuz alanlarında 1-9 arasındaki puan sistemine göre derecelendirilir.
  IELTS testini yapan kişiler, ölçme ve değerlendirmeleri en iyi yapacak şekilde özel olarak eğitilmişlerdir. Öğrencilerin gergin, stresli olabileceklerini bildikleri için test süresince oldukça açık, anlaşılır ve teşvik edici davranma yoluyla yardımcı olurlar.
  IELTS Speaking testi birebir görüşme formunda yapılan üç bölümden oluşmaktadır. Her üç bölümdeki görev de farklı konularla ilgili olup değişik dil yapılarını kullanabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Speaking bölümü için verilen toplam sure 11 ile 14 dakika arasındadır.
   
  3-Reading (Okuma)
   
  IELTS sınavının Reading bölümünde oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde 2 veya 3 metinden istenilen bilgiyi bulma kabiliyetinizi ölçülür. Hem Akademik, hem de Genel Sınav Modüllerinin Reading bölümlerinde 60 dakika içerisinde 40 soruyu cevaplamanız gerekir. Her sorunun değeri bir puandır.
   
  Akademik bölümde okuma: Bu bölümde herbiri için 13-14 soru sorulan ve farklı türlerde yazılan üç metin bulunmaktadır; birinci metin betimsel bir metin olarak nitelendirilirken diğer ikisi genellikle bir takım tartışma ve görüşleri içerecek türdedir. Her metin birden fazla türde sorular içerebilir. Örneğin, cümleleri tamamlamak için metin içerisindeki ayrıntılı bilgileri bulmak; metindeki görüşleri tespit etmek; herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını anlamak veya bir şema ya da tabloyu tamamlamak sorulabilecek sorular arasındadır.
   
  Genel modülde okuma: Üç bölümden oluşur. Birinci bölüm sosyal durumlara dayanan iki veya daha fazla metin içerirken, ikinci bölümde iş veya kurs ortamı ile ilgili iki adet metin ve üçüncü bölüm de ise genel olarak okuma kavrayışını test eden ayrı bir metin bulunur. Soru tipleri  akademik modüldeki soru tiplerine benzer niteliktedir. İlk iki bölümde bulunan metinler daha çok betimsel ve olgusaldır, gerçek olaylara dayanmaktadır. Üçüncü bölümdeki metin ise bazı tartışmalar içerebilir.
   
  3-Writing (Yazma)
   
   IELTS Writing bölümleri, sizin oldukça kısa bir zaman süresi içerisinde birbirinden oldukça farklı iki yazı parçasını üretme ve hazırlama becerinizi test eder. Hem Akademik hem de Genel sınav modüllerinde, birinci yazma görevi ikinci yazma görevine nazaran daha uzundur ve daha fazla puan değerine sahiptir. Bu nedenle birinci görevi tamamlamak için yaklaşık 40, ikinci için ise yaklaşık 20 dakika ayırmanız önerilmektedir. Writing bölümü için verilen toplam süre bir saattir.
  Sınavın bu bölümünde içerik, organizasyon, kelime ve gramer 1 ve 9 skorları arasında değerlendirilmektedir.
   
   Akademik modülde yazma: Akademik Writing bölümündeki 1.görev adaylara diyagram ya da bir tablo olarak verilir ve en az 150 kelime kullanarak istenen bilgiyi sunmaları istenir. Daha fazla çaba gerektirecek olan ikinci görevde ise verilen bir konu başlığı üzerine yazılı bir görüş hazırlamanız ve bu görüşlerinizi en az 250 kelime kullanarak ve destekleyici örnekler vererek açık ve net bir şekilde organize etmeniz beklenir.
   
   Genel modülde yazma: Genel Writing modülündeki 1.görev belirli bir problemle ilgili kısa bir bilgiyi okuyarak ve o bilgiyi kullanarak cevaben en az 150 kelimeden oluşan bir mektup yazmasını içerir. İkinci görev verilen bir konu başlığı ile ilgili yazılı bir görüş hazırlamanız ve bu görüşlerinizi en az 150 kelime kullanarak ve destekleyici örnekler vererek organize etmenizi gerektirir.
   
  IELTS Puanlama sistemi
   
   IELTS Sınavında kalma ya da geçme yoktur. Bunun yerine tüm sonuçlar, karşı taraftaki tabloda gösterildiği gibi 9 puan ölçeğinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede 1 en düşük ve 9 en yüksek puandır. Adaylara genel bir not verilmesinin yanı sıra, girdikleri Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için not verilir.
   
  IELTS Sınavını Kabul Eden Kuruluşlar Hangileridir?
   
   ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda dâhil olmak üzere pek çok ülkede üniversite ve işverenler IELTS sonucu talep eder. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu ister. 135 ülkede 9.000’den fazla kurum IELTS Sınavını tanır.